شرکت فنی مهندسی آکسین (سهامی خاص)

شرکت فنی مهندسی آکسین مجری نصب و فروش و تعمیرات تخصصی سیستمهای حفاظتی و درب های اتوماتیک در ایران می باشد .ما در یک پروژه خود را محدود به یک برند خاص نکرده و در هر پروژه متناسب با نیازهای پروژه سبدی از محصولات مختلف را با توجه به ویژگی های آنها برای کار فرمایان خود انتخاب می کنیم به عبارتی برای هر نیاز بهترین و به صرفه ترین محصول را انتخاب میکنیم.

دوربین های مدار بسته

درب های اتوماتیک cctv