تعمیرات درب های اتوماتیک ریلی

در مقاله زیر نحوه عیب یابی قطعات همراه با روش نصب کلی درب های اتوماتیک ریلی عنوان شده است امیدواریم که مفید به فایده باشد.

اگر پس از مطالعه این مطلب هنوز به کمک احتیاج دارید با ما تماس بگیرید:

contact-us

درب اتوماتیک ریلی

مقدمه:

برای اینکه شما با اصول تعمیرات درب ریلی یا تعمیرات درب کشویی آشنا شوید بایست ابتدا مقدمه ای داشته باشیم به روش نصب درب ریلی یار کشویی از اینکه این مطلب را مطالعه میکنید متشکریم:

سیستم در اتوماتیک ریلی: دســتگاه اصلی این سیســتم  دارای یک موتور و گیربکس منتهی به یک چرخ دنده است و برد الکترونیکی نیز روی دستگاه اصلی قرار دارد و برروی کف در کناره چپ یا راست در نصب میگردد.

روش نصب: ابتداباید از محکم بودن چارچوب در و نداشتن اصطکاک بین در و ریل ها اطمینان حاصل کرد و باید هر گونه قفل معمولی را از روی در باز نمود. لوله های مربوط به سیم کشی را در کف و دیوار ها جاسازی نمایید. همچنین باید موانع مكانيكي در دو سوی در قرار داد تا در از ریل خارج نشود.

اجزای سیستم:

. 1 -دستگاه اصلي درب اتوماتیک ریلی

2 -لامپ فلاشر درب اتوماتیک ریلی

3 -آنتن

4 -كليد استارت بيروني

5 -چشمي

6 -ستون نصب چشمي

7 -ريل یا چرخ دنده

8 -براكتهاي تنظيم ميكروسويچ برای مشخص نمودن حد باز و بسته شدن درب ریلی یا درب کشویی پارکینگ

9 -علامت هشدار

10 -استپ هاي مكانيكي برای جلوگیری از بیرون آمدن جک درب پارکینگ ریلی

برای نصب دستگاه اصلی یا موتور اصلی درب ریلی یا جک درب ریلی پارکینگ باید مراحل زیررا طی کرد:

1 -صفحة زیری دستگاه اصلی یا موتور درب ریلی پارکینگ یا جک درب ریلی پارکینگ را توسط دو پیچ U شکل در داخل بتن محکم کنید. در ضمن لوله های برق را نیز از محل آن روی صفحه بیرون بیاورید:

نتیجه گیری:برای تعمیر درب ریلی ابتدا بایست چک کنید که موتور درب ریلی در جای خود محکم قرار گرفته است یا نه منظور همان فنداسیون است چون ممک است در اثر ضربه به درب پارکینگ یا هر اتفاقی دیگیر موتور درب پارککینگ ریلی در جای خود لق بزند

2-کاور روی موتور درب ریلی پارکینگ را باز کنید و دستگاه را روی صفحه قرار دهید و توسط پیچها آن را محکم کنید. الزاما بعد ازمدتی که دستگاه کارکرد، دوباره این پیچها را آچارکشی کنید.

نتیجه گیری:

برای عیبی یابی یا تعمیر جک درب پارکینگ لقی را برطرف کنید و پیچ های موتور ریلی را آچار کشی نمایید

3 -با کمک سوئیچ در کوچک پایین دستگاه را باز کنید و 90 درجه بچرخانید تا محور گیربکس موتور ریلی خلاص شود .

-دنده های شانه ای روی در را در قسمت زیرین با پیچ ببندید و در حالت خلاص بودن محور دستگاه، در را هل دهید تا دنده های شانه ای درب ریلی پارکینگ روی چرخ دنده درب پارکینگ محور دستگاه قرار گیرد. دقت کنید که حداقل باید بین چرخ دنده و دندههای شانه ای پیچ شده روی درب پارکینگ  یک میلیمتر فضای خالی باشد تا وزن در روی چرخ دنده و محور دستگاه جک ریلی نیفتد.

همچنین باید دنده های شانه ای که به صورت چهار تکة یک متری هستند و برای درهایی تا عرض 4 متر در نظر گرفته شده اند، همگی در یک راستا و ارتفاع روی در محکم شوند. برای این کار میتوان از یک تکه دنده شانهای برای تنظیم استفاده کرد. برای نصب براکتهای میکروسوئیچ محدود کننده ً باید ابتدا در را کامل باز کرد. سپس با نظر گرفتن محل مانع مکانیکی كه براي جلوگيري از خارج شدن در از ريل نصب شده است، براکت را با فاصلة 3 الی 5 سانتیمتر از نوک زبانه میکرو سوئیچ پشت دستگاه توسط پیچ های مخصوص روی دنده شانهای محکم کرد. فاصله 3 الی 5 سانتیمتر برای اين است که اینرسی در به هنگام حرکت سیستم در اتوماتيک باعث ادامه حرکت آن بعد از قطع شدن نیروی سیستم محرک مکانیکی خواهد شد.

نکات کاربردی در تعمیر جک پارکینگ ریلی یا نصب جک پارکینگ ریلی:

1-.سيم اتصال زمین را حتما وصل کنید. .2-کابل های تغذیه را از کابل های کنترل، جداگانه سیمکشی کنید. ُ 3.در صورتی که در مشرف به یک خیابان عمومی است  تجهیزات ایمنی مانند چشمی را نصب کنید. حتما ً قبل از نصب دستگاه استپ های مکانیکی را حتما نصب کنید .

برای برنامه ریزی دستگاه حتما با تکنسیسن های شرکت آکسین تماس بگیرید چون درب ریلی بسیار حساس تر از در های دیگر است و ممکن است در صورت تنظیم نمودن اشتباه مدار فرمان درب ریلی به خود یا دیگران صدمه بزنید.

با تشکر از مطالعه این مطلب

contact-us