سنسور ها و چشمی اعلان سرقت

اگر قصد خرید و نصب سیستم اعلان سرقت برای مغازه یا منزل یا آپارتمان را دارید با ما تماس بگیرید مشاوره و ارایه کاتالوگ و پیش فاکتور  حضوری در محل شما (کلیه نقاط تهران) رایگان است!!!

contact-us

 

چشمی دزدگیر یا سنسور دزدگیر اماکن در برند های مختلفی ساخته میشوند در نوشته زیر لیست سنسور های معروف و نام های خاصی که در بازار این محصول مطرح است  برای اشنایی بیشتر آمده است:

آشکارساز ها (چشمی دزدگیر(دزدگیر منزل،دزدگیر آپارتمان،دزدگیر مغازه،دزدگیر ویلا) ی ها)

چشمی دزدگیر(دزدگیر منزل،دزدگیر آپارتمان،دزدگیر مغازه،دزدگیر ویلا)  اماکن,سنسور,مگنت  

 1. شوک سنسور دزدگیر اماکن
 2. پدال دزدگیراماکن
 3. چشمی دزدگیر(دزدگیر منزل،دزدگیر آپارتمان،دزدگیر مغازه،دزدگیر ویلا)  بیسیم آندونو,ONDONO
 4. چشمی دزدگیر(دزدگیر منزل،دزدگیر آپارتمان،دزدگیر مغازه،دزدگیر ویلا)  702 چیرکار
 5. چشمی دزدگیر(دزدگیر منزل،دزدگیر آپارتمان،دزدگیر مغازه،دزدگیر ویلا)  دزدگیراماکن
 6. QUANTOMچشمی دزدگیر(دزدگیر منزل،دزدگیر آپارتمان،دزدگیر مغازه،دزدگیر ویلا) ی دزدگیر کوانتوم
 7. چشمی دزدگیر(دزدگیر منزل،دزدگیر آپارتمان،دزدگیر مغازه،دزدگیر ویلا)  خطی لیزری,CH-4beam-250m
 8. چشمی دزدگیر(دزدگیر منزل،دزدگیر آپارتمان،دزدگیر مغازه،دزدگیر ویلا)  لیزری مادون قرمز,CH-3beam-250m
 9. چشمی دزدگیر(دزدگیر منزل،دزدگیر آپارتمان،دزدگیر مغازه،دزدگیر ویلا)  لیزری خطی,CH-3beam-200m
 10. چشمی دزدگیر(دزدگیر منزل،دزدگیر آپارتمان،دزدگیر مغازه،دزدگیر ویلا)  خطی لیزری 150 متری 3 بیم دیجیتال
 11. چشمی دزدگیر(دزدگیر منزل،دزدگیر آپارتمان،دزدگیر مغازه،دزدگیر ویلا)  لیزری دیجیتال 40 متری
 12. چشمی دزدگیر(دزدگیر منزل،دزدگیر آپارتمان،دزدگیر مغازه،دزدگیر ویلا)  خطی لیزری برد 100 متری
 13. چشمی دزدگیر(دزدگیر منزل،دزدگیر آپارتمان،دزدگیر مغازه،دزدگیر ویلا)  خطی لیزری 60 متری
 14. چشمی دزدگیر(دزدگیر منزل،دزدگیر آپارتمان،دزدگیر مغازه،دزدگیر ویلا)  خطی لیزری 30 متری
 15. چشمی دزدگیر(دزدگیر منزل،دزدگیر آپارتمان،دزدگیر مغازه،دزدگیر ویلا)  DSC ,چشمی دزدگیر(دزدگیر منزل،دزدگیر آپارتمان،دزدگیر مغازه،دزدگیر ویلا)  PET, تشخیص انسان
 16. چشمی دزدگیر(دزدگیر منزل،دزدگیر آپارتمان،دزدگیر مغازه،دزدگیر ویلا)  فضای باز دزدگیر
 17.  مگنت بیسیم دزدگیر اماکن
 18. مگنت سیمی دزدگیر اماکن
 19. چشمی دزدگیر(دزدگیر منزل،دزدگیر آپارتمان،دزدگیر مغازه،دزدگیر ویلا)  بیسیم دزدگیر اماکن
 20. چشمی دزدگیر(دزدگیر منزل،دزدگیر آپارتمان،دزدگیر مغازه،دزدگیر ویلا)  بیسیم کلاسیک فوکس 2
 21. چشمی دزدگیر(دزدگیر منزل،دزدگیر آپارتمان،دزدگیر مغازه،دزدگیر ویلا)  وزنی دزدگیر اماکن 501
 22.  مگنت وایرلس کلاسیک
 23. چشمی دزدگیر(دزدگیر منزل،دزدگیر آپارتمان،دزدگیر مغازه،دزدگیر ویلا)  فایروال, چشمی دزدگیر(دزدگیر منزل،دزدگیر آپارتمان،دزدگیر مغازه،دزدگیر ویلا)  دزدگیرfirewall
 24.  چشمی دزدگیر(دزدگیر منزل،دزدگیر آپارتمان،دزدگیر مغازه،دزدگیر ویلا)  پارادوکس فضای باز DG85
 25. چشمی دزدگیر(دزدگیر منزل،دزدگیر آپارتمان،دزدگیر مغازه،دزدگیر ویلا)  فایروال
 26.  چشمی دزدگیر(دزدگیر منزل،دزدگیر آپارتمان،دزدگیر مغازه،دزدگیر ویلا)  آواکس,AWAX
 27. چشمی دزدگیر(دزدگیر منزل،دزدگیر آپارتمان،دزدگیر مغازه،دزدگیر ویلا)  بیسیم دزدگیر اماکن,چشمی دزدگیر(دزدگیر منزل،دزدگیر آپارتمان،دزدگیر مغازه،دزدگیر ویلا) ی بیس,BASE
 28.  چشمی دزدگیر(دزدگیر منزل،دزدگیر آپارتمان،دزدگیر مغازه،دزدگیر ویلا)  فضای باز ال آ,LA
 29. چشمی دزدگیر(دزدگیر منزل،دزدگیر آپارتمان،دزدگیر مغازه،دزدگیر ویلا)  دزدگیر فوتال,futal
 30.  چشمی دزدگیر(دزدگیر منزل،دزدگیر آپارتمان،دزدگیر مغازه،دزدگیر ویلا)  وایرلس دزدگیر,چشمی دزدگیر(دزدگیر منزل،دزدگیر آپارتمان،دزدگیر مغازه،دزدگیر ویلا)  بیسیم دزدگیر اماکن 433
 31. چشمی دزدگیر(دزدگیر منزل،دزدگیر آپارتمان،دزدگیر مغازه،دزدگیر ویلا)  براوو 3
 32. چشمی دزدگیر(دزدگیر منزل،دزدگیر آپارتمان،دزدگیر مغازه،دزدگیر ویلا)  پرلا 360 درجه
 33. مگنت بی سیم
 34. چشمی دزدگیر(دزدگیر منزل،دزدگیر آپارتمان،دزدگیر مغازه،دزدگیر ویلا)  دزدگیر کلاسیک,ALPHA PLUS
 35. چشمی دزدگیر(دزدگیر منزل،دزدگیر آپارتمان،دزدگیر مغازه،دزدگیر ویلا)  پرلا 360 درجه
 36.  چشمی دزدگیر(دزدگیر منزل،دزدگیر آپارتمان،دزدگیر مغازه،دزدگیر ویلا)  پرلا مدل 926
 37.  چشمی دزدگیر(دزدگیر منزل،دزدگیر آپارتمان،دزدگیر مغازه،دزدگیر ویلا)  پرلا 18 متری مدل 980
 38.  چشمی دزدگیر(دزدگیر منزل،دزدگیر آپارتمان،دزدگیر مغازه،دزدگیر ویلا)  خطی لیزری مادون قرمز
 39.  چشمی دزدگیر(دزدگیر منزل،دزدگیر آپارتمان،دزدگیر مغازه،دزدگیر ویلا)  دزدگیر ال آ, LA tec , PIR
 40.  چشمی دزدگیر(دزدگیر منزل،دزدگیر آپارتمان،دزدگیر مغازه،دزدگیر ویلا)  تنون
 41.  چشمی دزدگیر(دزدگیر منزل،دزدگیر آپارتمان،دزدگیر مغازه،دزدگیر ویلا)  رکسون
 42. چشمی دزدگیر(دزدگیر منزل،دزدگیر آپارتمان،دزدگیر مغازه،دزدگیر ویلا)  الگانس
 43. چشمی دزدگیر(دزدگیر منزل،دزدگیر آپارتمان،دزدگیر مغازه،دزدگیر ویلا)  سیلیکون
 44. سنسور دزدگیر
 45. پدال اعلام خطر
 46. چشمی دزدگیر(دزدگیر منزل،دزدگیر آپارتمان،دزدگیر مغازه،دزدگیر ویلا)  دزدگیر اماکن-رادار فک + ماکروویو
 47. چشمی دزدگیر(دزدگیر منزل،دزدگیر آپارتمان،دزدگیر مغازه،دزدگیر ویلا)  پارادوکس 360
 48. چشمی دزدگیر(دزدگیر منزل،دزدگیر آپارتمان،دزدگیر مغازه،دزدگیر ویلا)  اماکن فک faac
 49. چشمی دزدگیر(دزدگیر منزل،دزدگیر آپارتمان،دزدگیر مغازه،دزدگیر ویلا)  پارادوکس 476
 50. چشمی دزدگیر(دزدگیر منزل،دزدگیر آپارتمان،دزدگیر مغازه،دزدگیر ویلا)  فضای باز پارادوکس
 51. پایه چشمی دزدگیر(دزدگیر منزل،دزدگیر آپارتمان،دزدگیر مغازه،دزدگیر ویلا)  دزدگیر
 52. چشمی دزدگیر(دزدگیر منزل،دزدگیر آپارتمان،دزدگیر مغازه،دزدگیر ویلا)  پارادوکس 360 درجه
 53. چشمی دزدگیر(دزدگیر منزل،دزدگیر آپارتمان،دزدگیر مغازه،دزدگیر ویلا) ی دزدگیر فایروال
 54. چشمی دزدگیر(دزدگیر منزل،دزدگیر آپارتمان،دزدگیر مغازه،دزدگیر ویلا)  استیل بت MF-5000
 55. چشمی دزدگیر(دزدگیر منزل،دزدگیر آپارتمان،دزدگیر مغازه،دزدگیر ویلا)  استیل بت,MF-4000